ReBottle | Alternatieven voor wegwerp bekers

Privacy Policy

ReBottle en de Wet bescherming persoonsgegevens

Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. Persoonsgegevens worden nimmer door ReBottle uitgewisseld tenzij hier expliciet en schriftelijk toestemming door gegeven door de persoon zelf. ReBottle heeft zich volledig geconfirmeerd aan de Wbp. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG). De Wbp is sinds 1 september 2001 van kracht.

De Wbp regelt ook de taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016 CBP) als toezichthouder op deze wet en andere wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.

Belangrijkste bepalingen Wbp

De belangrijkste bepalingen uit de Wbp over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens zijn als volgt samen te vatten:

  • Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt.
  • Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. En vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.
  • Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene genoemd), moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.
  • De gegevensverwerking moeten op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.

Melden van gegevensverwerkingen

Op grond van de Wbp zijn organisaties die persoonsgegevens verwerken, verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Vastleggen en veilig bewaren van persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk, volledig en kwalitatief goed te kunnen helpen is het noodzakelijk dat we een aantal gegevens van u ontvangen zodat we ook kunnen voldoen aan onze verplichting en u uw bestelling zo goed mogelijk kunnen verwerken. Voor alle zaken waarin persoonlijke gegevens benodigd zijn, worden deze verwerkt via beveiligde verbindingen (https://…..). Uw gegevens worden veilig maar niet langer dan dat wettelijk is toegestaan, veilig bewaard. De bewaarperiode kan per processtap anders zijn. Er zijn punten waarbij u persoonlijk gegevens nodig zijn om u te helpen. 

Dit zijn:

– bij het stellen van vragen (digitaal/telefonisch) die digitaal, of niet direct telefonisch bewaard kunnen worden. Bij het stellen van vraag geeft u ook toestemming om de noodzakelijk gegevens te bewaren om u correct te kunnen beantwoorden. Impliciet wordt u hiermee altijd mondeling en of schriftelijk toestemming gevraagd.  

– bij het plaatsen van een bestelling. Tijdens het bestelproces wordt u door een aantal stappen geleidt waarbij persoonlijke gegevens nodig zijn. In stap 1 is dit niet van toepassing, hier ziet u een overzicht van uw persoonlijk bestellijst en wordt u gevraagd uw betaal voorkeur aan te vinken, het land/zone waarnaar uw bestelling gestuurd dient te worden en eventuele kortingscode op te voeren als u toegewezen heeft gekregen. Indien u akkoord bent gaat u verder met het afronden van uw bestelling.  
In stap 2 wordt gevraagd om gegevens op te voeren die noodzakelijk zijn voor het succesvol en correct factureren en verzenden van uw bestelling. In stap 3 is er de mogelijkheid om alles nog even extra goed te controleren en aansluitend over te gaan tot het bevestigen van uw bestelling. Hierna wordt geleid naar onze payment provider (payment providers zijn bijv Sisow,Ingenico, Mollie, etc). Zij verwerken uiterst beveiligd en betrouwbaar uw bankgegevens zodat u ook uw bestelling kunt betalen). Hiervoor tekenen wij een verwerkingsovereenkomst welke u ook kunt vinden op onze site. Hier ziet u precies wat er met uw gegevens gebeurt en hoe lang deze bewaard worden. Wanneer uw bestelling klaargezet is voor verzending wordt er opdracht gegeven aan onze vervoerder om uw bestelling op het door u aangegeven adres af te leveren of bijv bij de buren of een andere locatie (die u bekend zal worden gemaakt) in het geval u niet thuis bent. De aflevergegevens worden via een beveiligde verbinding aan onze vervoerder doorgegeven. In principe wordt deze dataovereenkomst wettelijke richtlijnen bewaard. Ook deze verwerkingsovereenkomst is beschikbaar voor u gesteld op onze site.